Pás
ing. Vladimír Říha Stavebník

Projektové práce

ObrázekProjektová činnost představuje v převážné míře projekty občanské a bytové výstavby. Z bytových staveb se jedná hlavně o novostavby rodinných domů případně i rekonstrukce. V okrajové míře zpracovávám i kompletní projektové dokumentace objektů pro komerční - výrobní, průmyslové a zemědělské využití a provozovny služeb. Průběh zpracování projektové dokumentace začíná vypracováním návrhu dispozičního uspořádání. Po z připomínkování a následném odsouhlasení investorem je přistoupeno k vyhotovení samotné projektové dokumentace (dále jen PD). PD kompletně vyhotovuji v elektronické podobě v aktuálních verzích softwaru AutoCad, Autodesk Architectural Desktop 2007 (3D) a Cadkon 2D v četně výstupů na barevných tiskárnách a plotru. PD zajišťuji od zaměření pozemku pro výstavbu, přes zajištění všech dokladů pro vydání územního nebo stavebního povolení (viz kapitola Inženýrská činnost ve výstavbě) až po vykonávání odborného dozoru (viz kapitola Vedení realizace staveb). Pozemek pro jednoduchou stavbu (např. rodinný dům) si zaměřuji polohopisně a výškopisně tachymetrickou metodou s vlastním teodolitem. U větších staveb a pozemků, jejichž hranice jsou v katastru nemovitostí zaneseny v digitální formě, spolupracuji se zeměměřičskými inženýry, kteří vyhotovují mapový podklad pro vlastní projektové práce s připojením na JTSK a výškový systém BpV. Pro kompletní vyhotovení PD včetně profesí spolupracuji dlouhodobě s prověřeným týmem specialistů (topení, vzduchotechnika, plyn, zdravotně technické instalace, elektroinstalace apod.), jejichž okruh se postupem času stabilizoval, a u architektonicky složitějších staveb s architektem. Podle přání zákazníka nabízím k PD i vypracování položkového rozpočtu stavby s podrobným výkazem výměr (viz kapitola Oceňování a rozpočtování staveb). V rámci projektové činnosti zpracovávám dokumentaci k územnímu řízení, pro ohlášení stavby, ke stavebnímu povolení, dokumentaci pro provádění stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby v souladu se stavebním zákonem č.183/2006 Sb a příslušných prováděcích vyhlášek. Již v této fázi přípravy stavby tedy záleží na investorovi, jakým optimálním způsobem bude stavbu provádět a jaký zvolí stupeň PD. Ačkoli se to nezdá - toto je nejdůležitější fáze přípravy stavby, která nesmí být neuvážlivě uspěchána či přehlížena. V tomto momentě se kladou základy pro bezproblémový průběh budoucí stavby a lze si tak správným rozhodnutím do budoucna ušetřit řadu možných problémů.

Reference


TOPlist
Filmový pás
Filmový pás
Filmový pás
Pás