Pás
ing. Vladimír Říha Stavebník

Inženýrská činnost ve stavebnictví (inženýring)

ObrázekNemáte čas ani chuť trávit dlouhé hodiny s úřady při vyřizování stavebního povolení pro Váš dům. Zbavím Vás těchto starostí a vše vyřídím za Vás. Zachováte si tak pevné nervy, které budete nutně potřebovat k samotné realizaci staveb. Inženýrská činnost ve stavebnictví spočívá v obstarávání záležitostí k zabezpečení přípravy a realizace staveb (jednání s úřady, zajišťování projektů a povolení, poskytování odborné pomoci, posudků, rad, doporučení a stanovisek). Pro investora zajišťuji inženýrskou činnost jeho jménem na základě smlouvy mandátní o obstarávání záležitosti investora a to od přípravy stavby přes vlastní realizaci až do jejího dokončení. Výkon inženýrské činnosti na stavbách, konzultace a poradenství je jistotou, že investor nebo drobný stavebník neprožije stavbu ve stresu. Z dosavadních mých zkušeností vyplývá, že použitím služeb, které nabízím, lze ušetřit až 25 % nákladů na zhotovení díla. Náklady za tyto služby se vám několikanásobně zúročí v podobě kvalitně odvedené práce, dodržení termínu výstavby a v jistotě, že to co jste uhradili za stavební práce, bylo skutečně provedeno jak co do objemu a kvality prací, tak i dodání projektovaných komponentů stavby.

Rozsah inženýrské činnosti:

Před zahájením stavby (příprava stavby)

 • zajištění územně plánovací dokumentace
 • výběr pozemku s vyřízením převodu na katastru nemovitostí
 • zabezpečení vstupních podkladů pro projektové práce
  • zjištění průběhů inženýrských sítí
  • zajištění hydrogeologického a inženýrsko geologického průzkumu
  • zajištění radonového průzkumu
  • zajištění mykologického a stavebně technického průzkumu u rekonstrukcí
 • vynětí pozemku ze Zemědělského půdního fondu, případně stanovení odvodů za vynětí
 • zajištění územního rozhodnutí
 • zpracování projektové dokumentace
 • kontrola a revize projektové dokumentace
 • vyřízení stavebního povolení
 • zpracování výběrového řízení na zhotovitele
 • zpracování orientačního rozpočtu stavby, případně posouzení předloženého rozpočtu od stavební firmy
 • zajištění smluv o dílo, zpracování kvalitativních standardů

V průběhu provádění stavby

zajišťuji technický dozor investora

 • kontrola dodržování projektové dokumentace
 • kontrola kvality prací
 • kontrola časového harmonogramu prací
 • kontrola dodržování rozpočtu
 • kontrola financování stavby vzhledem k prostavěnosti
 • předávání dílčích částí staveb

Při ukončení stavby

 • převzetí díla od zhotovitele
 • příprava stavby pro vydání kolaudačního souhlasu nebo k užívání stavby
 • zajištění zápisu zkolaudovaného díla do katastru nemovitostí
 • zajištění geodetického zaměření dokončené stavby digitální formou
 • kontrola případného průběhu zkušebního provozu
 • vypracování závěrečné zprávy o průběhu a výsledcích zkušebního provozu
 • spolupráce při uplatnění případných reklamací v průběhu záruční doby

Dobrá rada na závěr

Nepřeceňujte své síly a vědomosti, než cokoliv podepíšete, konzultujte předem vše s odborníkem, který bude hájit vaše zájmy. Tak předejdete mnohým svízelím a potížím a neprožijete průběh stavby ve stresu.

Reference


TOPlist
Filmový pás
Filmový pás
Filmový pás
Pás