Pás
ing. Vladimír Říha Stavebník

Reference - výběr staveb od roku 1996

Technický dozor investora (stavební dozor)

 • Pavilón operačních oborů – 1.etapa pro Okresní nemocnici v Jičíně
  (rok výstavby: 06/1996-08/1999)
 • Pavilón operačních oborů – 2.etapa pro Okresní nemocnici v Jičíně
  (rok výstavby: 09/1999-06/2003)
 • Rekonstrukce a přístavba masokombinátu v Jičíně pro Masokombinát spol. s.r.o. Jičín
  (rok výstavby: 06/2002-12/2003)
 • Rekonstrukce stravovacího pavilonu pro Oblastní nemocnici v Jičíně
  (rok výstavby: 12/2002-09/2004)
 • Přístavba pneuservisu Barum k objektu čp. 1250 v k.ú. Vrchlabí pro K+T spol. s.r.o. Jičín
  (rok výstavby: 12/2002-09/2004)
 • Výrobní závod na autokola-W17 průmyslová oblast Staré Čivice, Pardubice-Staré Čivice pro Ronal CR s.r.o. Jičín
  (rok výstavby: 01/2005-06/2006)
 • Novostavba rodinného domu na p.č.238/2 a 238/3 v k.ú. Dolní Brusnice pro manželé MvDr.Ing.L.Savov a Z.Savovová
  (rok výstavby: 02/2006-05/2007)
 • Výstavba farmy pro chov dojnic v Tetíně pro zemědělské družstvo Miletín
  (rok výstavby: 10/2006-07/2007)
 • a další ...

Projektové práce

 • Stavební úpravy a vestavba podkroví bytového domu čp.10 v Praze pro p.Kameníčkovou
  (stupeň PD - pro stavební povolení, rok 1996)
 • Zpevněné plochy ve Škodě a.s.Mladá Boleslav pro PPUH Promus
  (stupeň PD - pro stavební povolení, rok 1996)
 • Stavební úpravy bytu na oční ordinaci v Jičíně pro Mudr.Seidlovou
  (stupeň PD - pro stavební povolení, rok 1996)
 • Ocelová hala pro zámečnickou výrobu ve Škodě a.s.Mladá Boleslav pro PPUH Promus
  (stupeň PD - pro provedení stavby, rok 1996)
 • Novostavba bytového domu 17.2 A pro 21 b.j. v Ruské ulici v Jičíně
  (stupeň PD - pro provedení stavby, rok 1996)
 • Hygienické zařízení a prodejna občerstvení v Jičíně pro Ario v.o.s.Jičín
  (stupeň PD - pro stavební povolení, rok 1997)
 • Výstavba RD na parcele 195/6 v k.ú. Jičíněves pro M.a J.Mlejnkovi
  (stupeň PD - pro územní a stavební povolení, rok 2000)
 • Veřejně přístupné kryté sportoviště pro Obec Radim
  (stupeň PD - pro stavební povolení, rok 2000)
 • Přestavba objektu stáje se změnou užívání na dílnu autoservisu, změna vytápění v autoservisu v Jičíně-Moravčicích pro p.Srba
  (stupeň PD - pro stavební povolení, rok 2001)
 • Rekonstrukce a modernizace stáje K196 s přístavbou na chov kuřic v Drahorazi pro Mave a.s.Jičín
  (stupeň PD - pro stavební povolení, rok 2001)
 • Přístavba pneuservisu Barum k objektu čp.1250 v k.ú.Vrchlabí pro K+T spol. s.r.o. Jičín
  (stupeň PD - pro územní a stavební povolení, rok 2002 - 2003)
 • Rekonstrukce a modernizace stáje K196 s přístavbou na chov kuřic v Drahorazi pro Mave a.s.Jičín – změna stavby před jejím dokončením
  (stupeň PD - pro územní a stavební povolení, rok 2002)
 • Rodinný dům na parcele 275 v k.ú. Víchová nad Jizerou pro J. a M. Chlumovi
  (stupeň PD - pro územní a stavební povolení, rok 2004)
 • Rekonstrukce letohrádku – hospodářský pavilon – změna stavby před jejím dokončením pro Ing. Františka Schlika v Jičíněvsi
  (stupeň PD - pro stavební povolení, rok 2004)
 • Stavební úpravy ÚOS se změnou užívání – vybudování logistického centra společnosti BOBY-FLEISCH pro BOBY-FLEISCH spol. s.r.o. Dolní Brusnice, okres Trutnov
  (stupeň PD - pro stavební povolení, rok 2004)
 • Rodinný dům na parcele 858/5 v k.ú. Újezd pod Troskami pro R. a V. Horákovi
  (stupeň PD - pro územní a stavební povolení, rok 2005)
 • Stavební úpravy rekreačních chatek na p.č. 126,127 s přístavbou rekreačního zařízení s 12 lůžky pro EDEN Jinolice, spol. s.r.o.
  (stupeň PD - pro územní a stavební povolení, rok 2005)
 • Zateplení bytových domů č.p. 170,171,172,173 v k.ú. Libuň pro sdružení vlastníků v Libuni
  (stupeň PD - pro stavební povolení, rok 2005)
 • Sklad pneumatik pro pneuservis Barum v k.ú. Vrchlabí pro K+T spol. s.r.o. Jičín
  (stupeň PD - pro stavební povolení, rok 2005)
 • Rodinný dům na p.č.73/9, 938 a 76 v k.ú. Mladějov pro Ing. Vladimíra Dubského, 2006
 • Zřízení provozovny kadeřnictví v bytovém domě č.p.904 v Jičíně - změna užívání pro R.Matoušovou
  (stupeň PD - pro ohlášení stavby, rok 2007)
 • Rodinný dům na p.č.1042/121 v k.ú.Jičín - Allanovy sady pro manželé Mindlovi, rok 2007
  (stupeň PD - pro stavební povolení, rok 2007)
 • Rodinný dům na p.č.408/7 a 410/11 v k.ú.Holín pro J.Doškáře a I.Khunovou, rok 2007
  (stupeň PD - pro ohlášení stavby, rok 2007)
 • Kryté ohniště s přístřeškem pro rekreační využití pro Eden Jinolice, spol.s.r.o., rok 2007
  (stupeň PD - pro ohlášení stavby, rok 2007)
 • a další ...

Statické výpočty

 • Ocelová hala pro zámečnickou výrobu ve Škodě a.s.Mladá Boleslav pro PPUH Promus, plošné základy s kotvením sloupů, rok 1996
 • Opěrná zeď v Jičíně pro p.Kunáška, rok 1996
 • Nosná ocelová konstrukce potrubí ve Škodě a.s.Mladá Boleslav, rok 1996
 • Nosné ocelové konstrukce pro zavěšení technologie pro Masokombinát s.r.o.Jičín, rok 1996
 • Novostavba skladu kontejnerů na kovový odpad ve výrobním areálu firmy Ronal CR. s.r.o. v Jičíně - ocelové rámy, vaznice, plošné základy, rok 1998
 • Rekonstrukce čerpací stanice pohonných hmot v Nasavrkách pro K Petrol Praha a.s., ocelová konstrukce a plošné základy, rok 1999
 • Posouzení ocelové konstrukce tribuny na fotbalovém stadionu pro Technické služby města Jičína, rok 2000
 • Základy ocelové skladovací haly v Příšovicích pro DIKÉ spol.s.r.o., rok 2000
 • Základy administrativní budovy novostavby logistického centra firmy C.S.Cargo Jičín, rok 2000
 • Opěrná zeď v Jičíně pro R. a B. Chramostovi, rok 2000
 • Podchycení střechy, stropu a zdi stáje na výrobu vajec v Drahorazi pro Mave a.s.Jičín, rok 2001
 • Posouzení stropu skladu klasické úpravny pro Technolen a.s. Lomnice nad Popelkou, dřevěný tránový strop, rok 2001
 • Rekonstrukce seníku na sklad obilí v Drahorazi pro Mave a.s.Jičín - železobetonové stěny, plošné základy, rok 2001
 • Rekonstrukce a modernizace stáje K196 s přístavbou na chov kuřic v Drahorazi pro Mave a.s.Jičín - ocelová konstrukce střechy, základy, rok 2001
 • Stavební úpravy podkroví – vestavba půdního bytu v Jičíně pro Ing.Mošnu ocelobetonové stropy, rok 2002
 • Přístavba pneuservisu Barum k objektu čp. 1250 v k.ú. Vrchlabí pro K+T spol. s.r.o. Jičín ocelová konstrukce střechy, plošné základy, rok 2003
 • Opěrná zeď za pneuservisem Barum v Jičíně pro K+T spol. s.r.o. Jičín, rok 2003
 • Posouzení jeřábové dráhy na opravu zemědělských strojů pro AGRO Chomutice, rok 2004
 • Posouzení jeřábové dráhy v kovodílně v Kopidlně pro Ing. Lukse, rok 2004
 • Úprava sběrného dvora odpadů TS Jičín pro Technické služby Jičín - ocelová konstrukce střechy, plošné základy, rok 2005
 • Návrh a posouzení ocelové konstrukce stropu pro skladování pneumatik v Jičíně pro T+K, spol. s.r.o., rok 2005
 • Staticko - konstrukční řešení stropu nad suterénem v rodinném domě pro Sedláčkovi v Kopidlně - ocelobetonový strop, rok 2006
 • Posouzení zvedacích zařízení ve šroubárně v Turnově, rok 2007
 • Oprava střechy nemovité kulturní památky tzv. Kubánkova statku v Kněžnici pro Š.Jodasovou - posouzení dřevěného krovu, rok 2007
 • Statické posouzení střešní dřevěné konstrukce haly v Kněžnici pro Š. Jodasovou, rok 2007
 • a další ...

Vedení realizace staveb

 • Stavební úpravy a dostavba objektů pro chov dojnic v Nepolisech, rok dokončení 1996
 • Výrobní hala s administrativní budovou v Jičíně pro Kobit Praha, rok dokončení 1996
 • Stavební úpravy domu č.43 na prodejny, byty a kanceláře v Jičíně pro D+J Vosátkovi, v.o.s., Fortna 43, rok 1996
 • Novostavba bytového domu 17.2 A pro 21 b.j. v Ruské ulici v Jičíně pro MěÚ Jičín, 1997
 • Stavební úprava stávající autodílny s přístavbou na pneuservis Barum pro K+T s.r.o.Jičín, U Javůrkovy louky 542, rok dokončení 1999
 • Výstavba společensko-obchodního domu v Libáni pro Obec Libáň, nám.Svobody 36, 1999
 • Výstavba RD na parcele 195/6 v k.ú. Jičíněves pro M.a J.Mlejnkovi, rok 2003
 • Opěrná zeď za pneuservisem Barum v Jičíně pro K+T spol. s.r.o. Jičín, 2003
 • Rekonstrukce letohrádku–hospodářský pavilon pro Ing. Františka Schlika v Jičíněvsi, 2005
 • Rodinný dům na parcele 275 v k.ú. Víchová nad Jizerou pro J. a M. Chlumovi, rok 2005
 • Stavební úpravy rekreačních chatek na p.č. 126,127 s přístavbou rekreačního zařízení s 12 lůžky pro EDEN Jinolice, spol. s.r.o., rok 2006
 • a další ...

TOPlist
Filmový pás
Filmový pás
Filmový pás
Pás