Pás
ing. Vladimír Říha Stavebník

Oceňování a rozpočtování staveb

ObrázekMám dlouhodobé zkušenosti při tvorbě stavebních rozpočtů a v oceňování a kalkulaci cen stavebních prací. Zpracovávám rozpočty a výkazy výměr pro místní stavební firmy a pro stavební společnosti do výběrových řízení na získání stavební zakázky. V rozpočtech pro konkrétní stavební firmy používám kalkulované ceny s využitím vlastní normativní základny a jejich vlastních výrobních a správních režií a zisku. Normativní základna, která je nutná pro individuální kalkulaci stavebních prací, byla vytvořena a stále se doplňuje na základě dlouhodobých zkušeností a odborné praxe na stavbách ve funkci stavbyvedoucího a stavebního dozoru. S ohledem na úspěšnost ve výběrových řízeních na získání zakázky, mohu k mé vlastní skromnosti konstatovat, že patřím s jistotou k těm lepším rozpočtářům a kalkulantům. K vlastní tvorbě cen využívám zejména bohaté zkušenosti z práce stavbyvedoucího na stavbách, kde jsem si ověřil a získal reálnou představu o technologických postupech, složitosti a pracnosti jednotlivých stavebních činností a úkonů. Bez této praxe není možné správně kalkulovat jednotlivé stavební práce. Zejména pro kalkulaci je důležité znát pracnost jednotlivých stavebních prací na kalkulovanou jednotku tkz. normohodiny, k nimž po přiřazení hodinové sazby podle jednotlivých profesí se vykalkuluje mzda, která je základem pro kalkulaci dalších přímých a nepřímých nákladů a zisku. Pak již není problém dle oborového kalkulačního vzorce dopočítat cenu materiálu v pořizovacích cenách, stroje, ostatní náklady (sociální a zdravotní pojištění apod.), skutečné režie konkrétní firmy a přiměřený zisk. Při takto zpracovaných rozpočtech a výsledné ceně pro výběrové řízení má majitel stavební firmy jasnou představu o tom, kam až může snižovat cenu od ceníkových cen, aby zaplatil veškeré nutné přímé náklady (materiál, mzdy, stroje apod.) a na zakázce ještě přiměřeně vydělal. Stavební firmy při účasti ve výběrovém řízení většinou splní veškerá kritéria z výběrového řízení a proto většinou při výběru stavební firmy rozhoduje celková cena. Proto takový důraz na správnou tvorbu ceny. Správně vypracovat rozpočet podle ceníkových cen (např. ÚRS, RTS, Callida) není problém, ale vypracovat rozpočet tak, aby stavební firma měla v konkurenci ostatních nejnižší cenu, vyplatila skutečně zakalkulované mzdy, hmoty a subdodavatelské dodávky a práce ke spokojenosti vlastních zaměstnanců a spolupracujících subdodavatelů a na zakázce ještě vydělala, je takový výsledek práce rozpočtáře a kalkulanta, podle kterého je pak možné hodnotit skutečnou jeho úroveň. Vypracováním rozpočtu pro stavební firmu práce rozpočtáře na zakázce nekončí. Při získání zakázky je možné z kalkulovaných cen vypracovat limitku na skutečně vyplácené mzdy v členění podle položek rozpočtu stavebních prací, rozpis materiálů a strojů ve strojohodinách a jiné pro potřeby a efektivní řízení realizace stavby. Takto získané zkušenosti z kalkulování cen pro stavební firmy je možné využít pro kontrolu financování stavby i při výkonu další činnosti, kterou nabízím (viz kapitola Technický dozor investora). Zejména je důležité pro investory i dodavatele správně spočítat výkaz výměr, který je dle zákona o zadávání veřejných zakázek nezbytnou součástí dokumentace pro výběrové řízení. Správně zpracovaný výkaz výměr může investorovi ušetřit spoustu starostí a nákladů z navýšení ceny díla (tkz. vícepráce). Pro zpracování rozpočtů a kalkulaci staveb používám software od společnosti Callida Praha (včetně nejnovější verze euroCALC 2) a software od společnosti RTS Brno.

Reference


TOPlist
Filmový pás
Filmový pás
Filmový pás
Pás