Pás
ing. Vladimír Říha Stavebník

Stavební poradenství

Poradenství poskytuji hlavně pro individuální stavebníky:

Technické poradenství

 • Pomoc s výběrem pozemku
 • Výběr vhodného objektu
 • Pomoc při výběru materiálů a technologií ke stavbě
 • Zaměření stavebních parcel nebo stávajícího objektu
 • Návrh materiálové varianty jednotlivých konstrukcí (nosné konstrukce, střecha, výplně otvorů, izolace apod.)
 • Návrh systému vytápění, spotřeby energií apod.

Finanční a právní poradenství

 • Sestavování rozpočtů (viz kapitola Oceňování a rozpočtování staveb)
 • Sestavování časových a nákladových plánů
 • Poradenství k obstarávání a smluvním vztahům
 • Příprava nabídek - pomoc při výběru zhotovitele stavby (viz kapitola Organizace výběrových řízení)
 • Porovnání nabídek zhotovitelů stavebních prací
 • Podávání zprávy o přijatých nabídkách a doporučení
 • Příprava finančních podkladů pro smlouvy
 • Jednání, příprava a návrh smlouvy se zhotovitelem
 • Příprava odhadů předpokládaných celkových nákladů
 • Konečné vyúčtování a finanční uzavření projektu
 • Vyhotovení manuálu uživatele (podrobný návod k užívání stavebního díla)

TOPlist
Filmový pás
Filmový pás
Filmový pás
Pás