Pás
ing. Vladimír Říha Stavebník

Organizace výběrových řízení

ObrázekV rámci této činnosti provádím pro zákazníky výběrové řízení na zhotovitele stavby. Po dohodě se zákazníkem o způsobu provádění jejich stavby připravím zadávací podmínky, jejichž součástí může být zjednodušený agregovaný rozpočet stavby, nebo podrobný položkový rozpočet stavby s výkazem výměr a finanční časový harmonogram stavby, který umožňuje přehledné rozvržení finančních zdrojů v závislosti od postupu výstavby. Výběrová řízení zajišťuji na zhotovitele stavby pro veřejné zakázky (obce) dle zákona o zadávání veřejných zakázek a pro soukromé investory. U vlastních projektů vypracuji dle požadavku investora dokumentaci k výběrovému řízení (tendrovou dokumentaci), jejíž součástí je slepý rozpočet (rozpočet bez cen) s výkazem výměr (viz kapitola Oceňování a rozpočtování staveb). Vlastní rozpočet vypracovaný v obvyklých cenách slouží pak investorovi k orientaci v jednotlivých cenových nabídkách. Tendrová dokumentace je jednotným podkladem pro zpracování cenových nabídek na kompletní provedení stavby. U zakázek, kde projektová dokumentace je zpracována jiným subjektem rozlišuji, zda se jedná o veřejnou zakázku nebo pro soukromé stavebníky. U veřejných zakázek zpracuji a doplním projektovou dokumentaci o slepý rozpočet s výkazem výměr (pokud ho projekt již neobsahuje) a vymezím podmínky výběrového řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek. U soukromých investorů, pokud není slepý rozpočet s výkazem výměr, postačí v podmínkách soutěže vymezit předmět zakázky, název a sídlo zadavatele, dobu a místo plnění, požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů, způsob hodnocení nabídek, požadavky na jednotný způsob zpracování ceny a platební podmínky, lhůtu a místo pro podání nabídek apod. Podstatné je v podmínkách soutěže požadovat i vyhotovení návrhu smlouvy o dílo s uvedením textů, které investor požaduje, aby byly součástí budoucí smlouvy o dílo. V tomto případě by seriózní zhotovitel díla po získání zakázky již neměl při vyjednávání o smlouvě o dílo zpochybňovat texty, s kterými již jednou souhlasil při podání cenové nabídky. Závěrem provádím vyhodnocení jednotlivých cenových nabídek z výběrového řízení a investorovi, sestavím pořadí firem vyhodnocených dle jednotlivých kritérií a doporučím zhotovitele na dodání díla.


TOPlist
Filmový pás
Filmový pás
Filmový pás
Pás