Pás
ing. Vladimír Říha Stavebník

Profil

Již téměř dvacet tři let pracuji v oblasti investiční výstavby. Při mé práci jsem postupně zastával pozice projektanta, statika, stavbyvedoucího, technického dozora investora, rozpočtáře a kalkulanta cen stavebních prací a jednatele prováděcí stavební firmy. Realizoval jsem, projektoval či dozoroval širokou škálu staveb od novostaveb a rekonstrukcí bytových, zemědělských a občanských staveb až po průmyslovou továrnu. Mám dlouhodobou praxi a zkušenosti ze všech oblastí a činností ve stavebnictví. Vzhledem k mé rozmanité praxi se specializuji na projektové práce, stavební dozor (technický dozor investora) a oceňování staveb a vše co s tím souvisí tak, abych investorovi poskytl komplexní služby (viz kapitola Nabídka služeb). Od roku 1994 jsem členem České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) jako autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb pod číslem 0600396. Od roku 1996 pracuji jako osoba samostatně výdělečně činná. Působím v oblasti zejména východních a středních Čech.

TOPlist
Filmový pás
Filmový pás
Filmový pás
Pás